Κυβερνητικές Εξετάσεις 2022

☑️Ερωτήσεις για κάθε ενότητα ☑️Σωστές απαντήσεις ☑️Επεξήγηση για κάθε απάντηση ☑️Χρονόμετρο (για βελτίωση διαχείρισης χρόνου) ☑️Δυνατότητα προετοιμασίας από το σπίτι ☑️Δυνατότητα παύσης και επανεκκίνησης